Badania

The Health Company Poland wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechniką Łódzką oraz Instytutem Medycyny Translacyjnej we Wrocławiu prowadzi indywidulane projekty badawcze dotyczące wykorzystania konopi w nowatorskich rozwiązaniach dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i weterynaryjnego.